HR Advies

/HR Advies
HR Advies 2018-08-10T12:57:11+00:00

HR ADVIES

Human resource management draait om mensen maar ook om doelen. In vrijwel iedere organisatie zijn de medewerkers van doorslaggevende betekenis voor het behalen van bedrijfsresultaten. De balans tussen mens en middelen boeit mij. HR advisering ondersteunt het bereiken van de bedrijfsresultaten en door mijn werkervaring en bedrijfskundige achtergrond ben ik in staat om het evenwicht te bewaken tussen de mens en ‘winst’.

De kaders die bepalend zijn voor mijn advisering zijn wet- en regelgeving, cao, interne beleidsstukken, de cultuur van een organisatie en de leiderschapsstijl. Een advies moet de ontvanger inzicht geven in risico’s, alternatieven en oplossingen zodat er een goed besluit genomen kan worden.

Partners in Hr zorgt dat u de regie voert in de verzuimbegeleiding